Heeft u kwijtschelding aangevraagd en is dit afgewezen? U kunt hiertegen in beroep gaan. Dit moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak van afwijzing.

In uw administratief beroep legt u uit waarom u het niet eens bent met de uitspraak. U bent verplicht benodigde bewijsstukken mee te sturen waarmee u onderbouwt waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Doet u dit niet, dan is dit reden om uw administratief beroep af te wijzen.

Met de volgende gegevens toont u aan met welke waarde van uw voertuig(en) rekening moet worden gehouden of dat deze moet worden vrijgesteld in verband met absolute onmisbaarheid vanwege ziekte/invaliditeit* of de uitoefening van uw beroep:

1. Taxatierapport van erkende autodealer
2. Gehandicaptenparkeerkaart van uzelf of uw partner
3. Werkgeversverklaring waarmee u aantoont dat de auto absoluut onmisbaar is vanwege uw werkzaamheden

*Let op; onder ziekte en/of invaliditeit wordt niet verstaan regulier bezoek aan artsen of specialisten.

Deze bewijsstukken moet u uploaden in het veld ‘Bijlage’.

Met de volgende gegevens toont u aan met welk inkomen rekening gehouden moet worden bij uw aanvraag kwijtschelding:

1. Uitkering- en/of salarisspecificatie(s) vanaf datum van uw aanvraag kwijtschelding
2. Beëindiging of wijziging arbeidscontract
3. Toekenning of daling uitkering

Deze bewijsstukken moet u uploaden in het veld ‘Bijlage’.

Echter, wij mogen geen rekening houden met beslag op uw inkomen/uitkering, of afdracht aan de boedel inzake WNSP.

Nadat uw aanvraag kwijtschelding in behandeling is genomen, heeft u een schriftelijk verzoek ontvangen waarin staat welke gegevens u moet insturen voor de behandeling van uw aanvraag kwijtschelding. Om uw administratief beroepschrift te kunnen verwerken bent u verplicht de eerder gevraagde bewijsstukken te uploaden in het veld ‘Bijlage’.

Met de volgende gegevens toont u aan met welk vermogen rekening gehouden moet worden bij uw aanvraag kwijtschelding:

1. Afschriften van 3 maanden na de aanvraagdatum, van uw bank- en spaarrekening(en) waarop de bij- en afschrijvingen en het saldo zichtbaar zijn.

Deze bewijsstukken moet u uploaden in het veld ‘Bijlage’.

Alleen als u het niet eens bent met alle afwijsgronden heeft het zin om een administratief beroep in te dienen tegen de afwijzing.

U moet bewijsstukken overleggen waarmee u uw toelichting onderbouwt. Deze gegevens kunt u uploaden in het veld ‘Bijlage’.Voeg een extra bestand toe. (U kunt maximaal 15 bestanden van elk maximaal 20MB toevoegen).